Opinionsblogg

Politikerna ska tjäna familjerna - inte tvärtom

 
Klåfingriga politiker försöker att ivrigt forma Sveriges barn genom både värderingar och politiska intrång i familjesituationen. Regeringen använder sig av politiska motiv som ”jämställdhet” för att kunna ta kontrollen över familjernas vardag och barnuppfostran. Då politikerna infört kvoterad föräldraledighet och avskaffar det kommunala vårdnadsbidraget får föräldrarna inte bestämma själva över vem som är hemma med barnen. Det kan leda till att ekonomin och vardagen påverkas negativt. En redan tajt ekonomi kan bli tajtare om den högavlönade föräldern tvingas stanna hemma, något som går ut över hela familjen och sedermera skatteintäkterna. Vårdnadsbidraget, ett bidrag för att låta föräldrarna ta hand om barnen istället för att ha dem på förskola, avskaffades då det ansågs vara en kvinnofälla som bidrar till ojämställdhet. Att avskaffa handlingsfriheten för att öka jämställdheten är fel väg att gå om vi utgår från föräldrarna och barnens bästa.

Dessutom ser vi att allt fler skjuter upp familjebildandet och saknar tid för att ta hand om barn jämfört med förr. Upsala Nya Tidning rapporterade redan 2008 att medelåldern för förstföderskor redan då var 29 år, 30 år innan var medelåldern 24 år. År 2012 var 84 % av barnen 1-5 år inskrivna inom förskola. Folk väntar alltså desto längre med familjebildande och när de väl bildar familj väljer de flesta att ha dem på förskola istället för att ta hand om dem hemma. Samtidigt ser vi enligt Bris rapport 2017 att ohälsan ökar bland barn. Bris menar att det finns en tydlig koppling mellan psykisk ohälsa och familjesituationen. Detta behöver inte orsakas av barnomsorgen, men vad vi vet är att föräldrar har mindre tid med sina barn. Kanske har behovet av en ansvarsfull familjepolitik aldrig varit större än nu.

Sverigedemokraterna vill att fler ska kunna bilda familj och ta hand om sina barn. Vad som behövs är en generösare föräldraförsäkring, med god ersättning och fler lediga dagar när barnen är små. Regeringen bör lägga energi på att lösa samhällsproblemen istället för att styra över familjerna. Vi vill öka handlingsfriheten genom att avkvotera föräldraförsäkringen. Slutligen vill vi återinföra vårdnadsbidraget och öka valfriheten inom barnomsorg. Sverigedemokraterna vill att politikerna ska tjäna familjerna, inte tvärtom.

Alexander von Uckermann
Familjepolitisk talesperson, Ungsvenskarna
 

Kommentarer

#1 - Sam

Intressant vinkel! Är nyheter24 politiskt neutral?

Kommentera